شهر بامیان، هفتمین شهر پاک افغانستان

شهر بامیان، هفتمین شهر پاک و به عنوان ولسوالی عاری از رفع حاجت در فضای باز، در سطح کشور اعلان شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «محمد طاهر زهیر» والی بامیان، با اشاره به داشتن یک چشم انداز استراتیژیک جهت توسعه پایدار، آب‌های زیرزمینی را جزئی از ثروت‌ عنوان کرد که باید نگهداری شود.

آقای زهیر گفت: برای مردم شبکه‌های آبرسانی ساخته می‌شود و تا جاییکه امکان دارد از آب‌های سرزمینی استفاده نمایند.

والی بامیان، دلیل فقر مردم بامیان را محصور بودن بامیان به کوه‌ها و کم بودن زمین‌های زراعتی، ارزان بودن محصولات و طولانی بودن فصل بیکاری عنوان کرد و یک بخش از راه‌حل آن را رشد صنایع‌دستی دانست و از وزارت محترم احیا و انکشاف دهات خواست در قسمت رشد و بازاریابی صنایع‌دستی همکاری نمایند.

وی با اشاره به عزم رییس جمهور در رابطه به نجات مردم بامیان از زندان جغرافیایی، گفت: شکستاندن حصر جغرافیایی جزئی پلان‌های حکومت است و با اعمار سرک یکاولنگ – دره صوف و دوشی – بامیان، از این حصر رهایی می‌یابد و همچنان تلاش در جهت فقرزدایی وجود دارد.

در برنامه حفظ‌الصحه کامل به رهبری جامعه، برای ۱۷۲۲ تن تعلیمات نظافت در قریه‌های مرکز بامیان داده شده و ۲۲۰ قریه، قریه پاک اعلان شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43126