ارتقای شفاخانه ولایتی غزنی از ۱۰۰ بستر به ۳۰۰ بستر

شفاخانه ولایتی غزنی از صد بستر به سه صد بستر ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ دفتر مصبوعاتی مقام ولایت غزنی با نشر خبر نامه ای می گوید به منظور بهبود و توسعه خدمات صحی در ولایت غزنی، ارتقای شفاخانه ولایتی این ولایت نیز ار درجه دو به درجه یک و سه صدبستر منظور شده است .

این درحالیست که کار عملی روی ساخت تعمیر جدید شفاخانه ولایتی غزنی عملا جریان دارد و تمامی امکانات در زمینه فراهم آوری امکانات شفاخانه درجه یک به شفاخانه ولایتی غزنی در حال جریان است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47614