افتتاح نخستین مرکز تدوای آگاهی دهی مرض ایدز در پروان

نخستین مرکز تشخیص تداوی آگاهی‌دهی مرض (h I v) یا ایدز در شهر چاریکار از سوی والی پروان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صنا فضل الدین عیار والی ولایت پروان ایجاد این مرکز تشخصیه را برای معتادین مواد مخدر و امراض سازی آنان دراین ولایت مهم دانسته و از متنفذین وعالمان دین خواست تا در این راستا از پیامدهای مواد مخدر برای مردم واستفاده‌کننده گان آن اطلاع رسانی نمایند.

والی پروان در تداوم صحبت هایش بر بهبود عرضه خدمات صحی تاکید داشته به اداره صحت هدایت داد که در دورترین نقاط پروان سهولت ها را برای دسترسی مردم به خدمات صحی فراهم سازد.

درهمین حال داکتر عبد الخلیل مصدق ریس صحت عامه ولایت پروان می گوید: این مرکز به هدف جلوگیری از انتشار امراض منتقله زردی اچ- آی – وی از معتادین به معتادین واز معتادین به سایر اشخاص ، کاهش مرگ و میر معتادین از اثر استعمال مواد مخدر ایجاد شده است .

آقای مصدق گفت: این مرکز درمانگاه تنها برای معتادین وبیماران‌ساری ایجاد شده است که به مشکلات آنان رسیده گی هر چه لازم صورت خواهد گرفت.

این در حالیست که نزدیک به یک هفته پیش نخستین دستگاه تشخیصه بخش توبرکلوز برای تشخیص بیماران از سوی کشور ایالت متحده امریکا و وزرات صحت عامه کشور به شفاخانه تخصصی یکصد بستر ولایتی پروان مساعدت وگشایش یافت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47273