افزایش بیماری توبرکلوز در غزنی/ ماشین تشخیص دقیق نصب شد

مسئولان صحت عامه غزنی با نصب یک ماشین تشخیص دقیق سریع ومطمین بیماری توبرکلوز، تلاش دارند که شیوع واقعات این بیماری را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این ماشین از سوی موسسه «یو اس ای دی» برای مرکز تداوی بیماری توبرکلوز غزنی اهدا شده است که هفتاد هزار دالر ارزش دارد.

ریس صحت عامه غزنی می گوید با این ماشین واقعات بیماری توبرکلوز ۹۵ درصد به گونه دقیق سریع و مطمئن تشخیص میگردد که پیش از این با معاینات لابراتواری بیماران بدرستی تشخیص نمیشدند.

او استفاده از این ماشین را در کاهش بیماری توبرکلوز و شناسایی بیماران و جلوگیری از شیوع آن در میان مردم بسیار با اهمیت می داند.

در عین حال «داکتردل آقا صافی» مسئول این موسسه از افزایش این بیماری در کشور ابراز نگرانی دارد.

او تأکید دارد از اینکه درغزنی این بیماری بیشتر دیده شده است وزارت صحت عامه در نظردارند تا یک ماشین دیگر را نیز درین ولایت نصب کنند.

از سوی هم منشی شورای ولایتی غزنی هنگام افتتاح این ماشین با ابرازنگرانی میگوید مسولان این بیمارستان باید از این ماشین استفاده درست کنند.

این مسئولان میگویند بیماری توبرکلوز در کشور به خصوص ولایت غزنی در حال افزایش میباشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22137