بنیاد بیات آله شنوایی توزیع کرد/ ۱۵۰۰ ناشنوا، شنوا شدند

یک نهاد خیریه برای شماری از ناشنوایان در کابل آله شنوایی توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ بنیاد خیریه بیات برای ۱۵۰۰ تن از ناشنوایان آله شنوایی توزیع کرد و قرار است این برنامه در ولایات نیز گسترش پیدا کند.

به گفتۀ داکتران، برنامۀ توزیع آله شنوایی، در سه مرحله قالب گیری، نصب افزار شنوایی و خدمات پس از توزیع به ناشنوایان اجرا می‌شود.

نجیب الله، یکی از این ناشنوایان می‌گوید: پیش از این نمی‌شنیدم؛ پرده‌های گوشم پریده بود و اکنون خوب شده است و می‌توانم بشنوم.

بنیاد بیات از سال ۲۰۱۴برنامۀ توزیع آله شنوایی را برای ناشنوایان آغاز کرده است و تا کنون این افزارها را به ۱۴۰۰۰ناشنوا توزیع کرده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

55 − 53 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44803