به مشکلات صحی مردم پروان رسیدگی می‌شود

وزیر صحت عامه کشور تعهد سپرد که به مشکلات صحی مردم پروان رسیدگی می کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ والی پروان در دیدار با وزیر صحت عامه درمورد ارتقای شفاخانه ولایتی از صد بستر به دوصد بستر، ایجاد دیپارتمنت های گوش و گلو و اورتوپیدی در شفاخانه ولایتی صد بستر تخصصی در چوکات ریاست اکمال تخصص و اعطای چند عراده آمبولانس به صحت عامه پروان از آمبولانس های کمک شده کشور ازبکستان و همچنان ارتقای شفاخانه ۳۰ بستر تداوی معتادین بحث و گفتگو کردند.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه صحبت نموده: در قسمت پیشنهادات فوق الذکر و در رفع سایرمشکلات های مردم پروان در عرصه صحت وعده همکاری های همه جانبه نموده به مراجع ذیربط نیز هدایات لازم سپردند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 6 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44936