تلویزیون طبی چراغ افتتاح شد

اولین تلویزیون طبی افغانستان با حضور داکترعبدالله عبدالله ، رییس اجرایی کشور افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا،تلویزیون طبی چراغ ارگان نشراتی موسسه تحصیلات عالی چراغ است که به نشر و پخش اطلاعات طبی و صحی می پردازد.

معاون علمی موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ گفت:این موسسه با درک مسولیت خویش در قبال بهبود طبابت و صحت در جامعه، این شبکه تلویزیون را راه اندازی کرده است.

داکتر عبدالله عبدالله ریس اجراییه افغانستان در مراسم افتتاحیه تلویزیون طبی چراغ ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای تهیه کنندگان این شبکه گفت: امروز همه مردم افغانستان به یک تلویزیونی مانند تلویزیون طبی چراغ نیازمند هستند و امیدواریم که یک همکاری خوب با تلویزیون طبی صورت گیرد.

رییس اجرایی دولت وحدت ملی علاوه کرد : این تلویزیون می تواند مردم را از آخرین انکشاف و دست آورد های طبی آگاه سازد. به گفته وی تلویزیون طبی چراغ نقش مشاور صحی را در جامعه بازی خواهد کرد .

داکتر چراغ علی چراغ موسس موسسه تحصیلات عالی چراغ و تلویزیون طبی چراغ هدف از ایجاد این تلویزیون را همگانی کردن آموزش های طبی و پیش گیری از امراض مفید دانست وگفت که این تلویزیون می تواند جامعه را در برابر معلومات نادرست طبی همکاری کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=23959