زنان و دختران در روستاها به خدمات آموزشی و بهداشتی دسترسی ندارند

مشکلات اجتماعی در تمام نقاط کشور وجود دارد و تا هنوز زنان و دختران در روستاها به خدمات آموزشی و صحی دسترسی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صنا؛ «محمد وکیل نایب»، طی یک برنامه‌ی که در شهر مزار شریف برگزار شده بود گفت: مشکلات اجتماعی در تمام نقاط کشور وجود دارد و تا هنوز زنان و دختران در روستاها به خدمات آموزشی و صحی دسترسی ندارند.
وی گفت که هدف از برگزاری این پروژه، توان‌مند ساختن زنان در عرصه‌های اجتماعی است و نظر سنجی دسترسی زنان و دختران به خدمات آموزشی و صحی، بخشی از این پروژه است که تا ۵ سال ادامه خواهد داشت.
از سویی هم «گل ضمیر حق‌بیان» مدیر برنامه‌ نمره‌دهی اجتماعی گفت که مؤسسه «پاملرنه» در بخش‌های آموزش و پرورش، صحت و سایر بخش‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.
وی اظهار کرد که با ایجاد چنین برنامه‌هایی قصد دارد تا زمینه رشد افراد محروم جامعه را مهیا سازد، و همچنان افزود که هدف ما یکجا نمودن نهادی مختلف برای پیدا کردن راه حل مناسب جهت رفع چالش‌های موجود است.
حق‌بیان، اشاره به کارت‌های نمره‌دهی اجتماعی کرد و گفت که این یک طریقه‌ی مناسب برای انتقال پیشنهادات مردم به دولت است تا نهادهای دولتی در قبال وظایف‌شان احساس مسئولیت کنند.
گفته می‌شود که مؤسسه پاملرنه در ۹۵ کشور جهان فعالیت دارد و از سال ۱۳۴۰ به این‌طرف در افغانستان مصروف ارایه خدمات برای مردم است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16224