سنگ تهداب اعمار یک باب کلینیک صحی در ولایت سرپل گذاشته شد

سنگ تهداب اعمار یک باب کلینیک صحی شهری در ولایت سرپل گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سنگ تهداب اعمار یک باب کلینیک صحی شهری در ولایت سرپل توسط عبدالقادر آشنا والی ولایت سرپل و تعدادی از وکلای شورای ولایتی، روسای دوایر دولتی و بزرگان قومی به زمین گذاشته شد و آغاز کار آن افتتاح گردید.

این کلنیک صحی شهری به هزینه ۲۲ میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت صحت عامه در یک منزل به صورت پخته و اساسی در مدت یک سال ساخته خواهد شد.

والی سرپل به شرکت قرار دادی هدایت داد تا در قسمت سرعت و کیفیت کار این کلینیک صحی توجه لازم نماید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47660