شفاخانه تداوی معتادین زن در دایکندی ساخته می شود

تهداب یک شفاخانه ۱۰ بستر برای تداوی معتادین زن در ولایت دایکندی گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ تهداب شفاخانه ١٠ بستر ویژه تداوی معتادین زن در مرکز ولایت دایکندی توسط محمود بلیغ گذاشته شد.

هزینه اعمار این شفاخانه بیش از ١٠ میلیون افغانی می باشد.

گفتنی است هم اکنون یک شفاخانه ٢٠ بستر جهت تداوی معتادین مرد در مرکز ولایت فعال می باشد. به دلیل گستردگی پدیده اعتیاد در بین خانواده ها، امروز کار اعمار شفاخانه مخصوص تداوی معتادین زن و اطفال آغاز شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48674