شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا بلخی افتتاح شد

شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا بلخی با ظرفیت ۳۶۰ بستر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ شفاخانه حوزوی ابوعلی سینا بلخی در ولایت بلخ با ظرفیت ۳۶۰ بستر توسط رئیس جمهور غنی و شماری از چهره های سیاسی دیگر افتتاح شد.

این شفاخانه که با ظرفیت ۳۶۰ بستر در پنج طبقه به شکل اساسی اعمار گردیده است، ۱۵ میلیون یورو هزینه برداشته و هزینه آن از سوی دولت فدرال آلمان پرداخته شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 7

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45137