فیروز: امکانات برای شناسایی اجساد قربانیان جنگ نداریم

وزارت صحت عامه کشور می گوید که امکانات برای شناسایی قربانیان جنگ وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «فیروز الدین فیروز» وزیر صحت عامه می گوید که امکانات برای شناسایی اجساد نداریم.

فیروز می افزاید: از یک جسد، تنها بعضی از اعضایش می‌ماند و این واقعاً یک گپ مشکل است و ما برای دریافت و درخواست از ناتو بعضی وقت کمک می‌خواهیم که شناسایی کنند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42101