شکایت شهروندان بلخ از کمبود امکانات صحی

شماری از باشندگان ولسوالی های خلم،مارمل،بلخ و نهرچاهی از نبود مراکز صحی در این ولایت سخت انتقاد دارند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این باشندگان که در برنامه گفتمان مردم با مسئولین صحت عامه اشتراک کرده بودند میگویند که نبود کلینیک و دیگر مراکز صحی در ولسوالی ها وهمچنان نداشتن قابله و داکتر مسلکی ما را به چالش کشانده است.

«محمد نعیم» که به نمایندگی مردم ولسوالی بلخ در این برنامه اشتراک کرده بود، میگوید که شفاخانه ولسوالی بلخ کمبود داکتر و دیگر تجهیزات صحی دارد و ریاست صحت عامه ولایت بلخ باید در این زمینه توجه جدی خود را ملزوم دارد.

وی گفت که سالانه ده ها باشنده ولسوالی بلخ از نبود تجهیزات صحی در این ولسوالی جان خود را از دست داده اند.

همچنان «بانو سلیمه» که از ولسوالی خلم اشتراک کرده می گوید که نظر به نفوسی که ولسوالی خلم دارد، مراکز صحی ایجاد نشده است و بیشتر مریض های ما که به شفاخانه حوزوی مزارشریف انتقال داده می شد. اکثریت شان از نبود امبولانس ودیگر تجهیزات صحی جان خود را از دست دادند.

اما در این حال «محب الله محب» معاون ریاست صحت عامه بلخ این گفته ها را رد کرده می گوید که ولسوالی های نام گرفته شده داکتر،قابله،شفاخانه و تجهیزات صحی دارند و تنها مشکل که ریاست صحت عامه بلخ به آن برخورده است اینکه وزارت صحت عامه نظر به سروی که چندسال قبل کرده بودند به همان مقدار تجهیزات را به ریاست صحت عامه بلخ ارایه می دهد، اما در این چند سال اخیر نفوس ولسوالی ها افزایش یافته و تجهیزات داده شده کمبودی میکند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40583