غزنی؛ تعمیر جدید مرکز صحی جامع ولسوالی قره‌باغ به بهره‌برداری سپرده شد

تعمیر جدید مرکز صحی جامع ولسوالی قره باغ به بهره برداری سپرده شد.
داکتر ظاهر شاه نیکمل رئیس صحت عامه غزنی به خبرگزاری صنا گفت که تعمیر این مرکز صحی داری ۲۴ اتاق با تمامی ملحقات و دیوار احاطه آن با مصرف نوزده ملیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد و پنج ( ۱۹۴۸۴۶۰۵) افغانی، کمک مالی کشور هندوستان ساخته شده است.
این تعمیر طی محفل با حضور داشت صاحب خان ولسوال قره باغ، داکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی، کارکنان این ریاست و مردم ولسوالی قره باغ به بهره برداری سپرده شد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17664