فراغت است، کار نیست

عبدالکریم متین، والی ولایت غزنی روز گذشته در محفل دومین دور فراغت انستیتوت طبی مسلم شرکت نموده، ضمن اظهار خرسندی از فراغت دها جوان از بخشهای مختلف طبی این انستیتوت بر سرمایه گذاری و کار جدی بالای رشد فکری و علمی جوانان تأکید نمود.
به گزارش خبرگزاری صنا؛  بیش از ۲۳۰ تن محصلین ذکور و اناث از بخشهای مختلف انستیتوت طبی مسلم فراغت حاصل نمودند.
والی غزنی طی سخنرانی اش در این محفل، ضمن تبریک عرض نمودن فراغت محصلین به مردم غزنی، اظهار امیدواری نمود که با آمدن این تعداد جوانان در عرضه خدمات صحی، گراف امراض کاهش یافته و دسترسی مردم در مناطق دور دست این ولایت به کارکنان صحی بیشتر و سهل تر شود.
وی از فارغین این دوره خواست،تا در راستای انجام وظایف از نهایت دقت، احتیاز و حوصله مندی کار گرفته تلاش نمایند تا مرهم و درمانی برای درد و امراض هموطنان خویش شوند.

در همین حال محمد اکرام یکی از دانشجویان در کابل به صنا می گوید که مسئولان همواره شعار فراغت و کار می دهند، اما کاری در کار نیست و بیکاری به اوج رسیده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17241