کمک نقدی حکومت افغانستان به خانم های بی بضاعت

وزارت صحت‌عامه اعلام کرد با توجه به افزایش فقر و میزان سوء‌تغذیه مادران و کودکان در کشور، طرحی به نام «کمک نقدی صحی حکومت به خانم‌های بی‌بضاعت» اجرایی خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صنا، هزینه این طرح در حدود یک میلیارد افغانی میباشد که از جانب دولت افغانستان تمویل گردیده و استفاده کنندگان مستقیم این برنامه در حدود دو میلیون خانم در ۳۴ ولایت کشور می باشد.

در اعلامیه این وزارت آمده، سروی های اخیر نشان می‌دهد که حدود ۵۴ درصد از شهروندان کشور زیر خط فقر قرار دارند که بدون شک تاثیر جدی در صحت جامعه داشته و سبب بلند رفتن میزان سوء تغذی و باعث ازدیاد امراض روحی، امراض مختلف جسمی و مشکلات اجتماعی گردیده است.

بادرنظرداشت موضوع فوق، کابینه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس مصوبه شماره ۱۳ مورخ ۲ عقرب ۱۳۹۷، تصمیم گرفته است تا جهت حمایت از خانم های فقیر و بی بضاعت برنامه «کمک نقدی صحی حکومت به خانم های بی بضاعت» را در سراسر کشور تطبیق نماید.

این برنامه در سطح روستاها و شهرها از طریق موسسات تطبیق کننده مجموعه خدمات صحی اساسی (BPHS) و ریاست های صحت عامه مربوطه بصورت شفاف و با همکاری جامعه تطبیق می گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48413