۱۳ مرکز صحی در غزنی مسدود شد

۱۳ مرکز صحی فاقد مجوز قانونی در شهرغزنی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مسئولان صحی درغزنی می گویند که تیم بررسی و نظارت از قوانین صحی ریاست صحت عامه ولایت غزنی، به همکاری کمیته مؤظف از دوایر مختلف دولتی، ۱۳ مرکز صحی به شمول دواخانه ها، لابراتوارها و کلینیک های خصوصی را که فاقد جواز قانونی فعالیت بودند مسدود ساخته مُهرلاک نمودند.

به گفته مسئولان صحی٬ ریاست صحت عامه ولایت غزنی تلاش دارد تا جلو فعالیت تمامی مراکز صحی بدون مجوز قانونی، غیر معیاری و کلینیک های را بگیرد که در آن کارکنان غیر مسلکی مشغول عرضه خدمات صحی میباشند.
این در حالیست که روند بررسی چگونگی فعالیت مراکز خصوصی صحی در غزنی هنوز هم ادامه دارد.
گفتنیست که تیم بررسی از قوانین ریاست صحت عامه غزنی به همراهی کمیته مؤظف از ارگانهای عدلی و امنیتی چندی قبل نیز ۱۵ مرکز صحی که فاقد مجوز قانونی فعالیت بودند را مسدود ساخته بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15558