عدم مدیریت آب فاجعه است/ از انرژی آفتابی و بادی استفاده شود/ قیمت برق آفتابی ارزان می شود

رئیس جمهور غنی عدم مدیریت آب ها را فاجعه بزرگ خواند و برعلاوۀ استفاده از آب، به استفادۀ انرژی آفتابی و بادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در مراسمی که به مناسبت هفتۀ جهانی تغییر اقلیم برگزار شده بود، دانش و استفاده از سرمایه طبیعی را برای مبارزه با تغییر اقلیم مهم دانست و افزود که آگاهی عامه تنها انتقال معلومات نه، بلکه مسئولیت پذیری هر فرد است.

رئیس جمهور عدم مدیریت آب ها را فاجعه بزرگ خواند و برعلاوۀ استفاده از آب، به استفادۀ انرژی آفتابی و بادی تاکید کرده گفت که در آینده نزدیک قیمت برق آفتابی نسبت به برق آبی، ارزان خواهد شد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به مدیریت جنگلات گفت که هر جنگل سرمایه ملی است و ما باید ارزش زنجیره آن را به وجود بیاوریم.

وی افزود که منابع جدید وجود دارد اما فرصت استفاده از آن و شبکه های ارتباطی با افغانهای مقیم خارج و پوهنتون های بین المللی باید به وجود آید.

رئیس جمهور گفت: تا زمانیکه رقابت نتوانید، پول نقد کسی برای تان نمی دهد و نه هم بدون ایجاد سرمایه و سرمایه رقابتی بین المللی، افغانستان به پایش می ایستد.

وی افزود ما باید همه مسئولیت جمعی را بپذیریم و سیستم های جمعی را فعال سازیم.

محمد اشرف غنی گفت که دیدگاه های کوتاه، میان و درازمدت در خصوص مبارزه با تغییر اقلیم ترتیب شود و همچنان، اداره های مختلف در این عرصه هماهنگی خود را بیشتر سازند.

غنی افزود که تغییر اقلیم سرحد نمی شناسد، باید برای مبارزه با آن شبکه های جدید همکاری ایجاد گردد و در شیوۀ استفاده از منابع تغییر اساسی به میان آید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 25 = 27

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=47866