ما در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی قرار داریم و به مرزی رسیده ایم که غیر قابل تحمل است

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که ما در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی قرار داریم و به مرزی رسیده ایم که غیر قابل تحمل است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «نجیب آقا فهیم» وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در نشست با اعضای شورای شهر و مسوولین نهادهای دولتی و غیر دولتی که وظایف کمک رسانی را دارند گفت: خشکسالی ۲۰ ولایت را متأثر ساخته ۲۵۰ هزار باشندگان این ولایات را بیجا ساخته، به خصوص ولایات غور و بادغیس بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و باشندگان آن در هرات جابجا شده اند.

وی افزود: اقتصاد روستا نشینان به زراعت و مالداری و آب وابسته است، اما زراعت خشکیده، مواشی تلف گردیده و آب وجود ندارد.

فهیم تصریح کرد: پالیسی کمک های بشر دوستانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این است که کمک ها اول از قراء آسیب دیده شروع شود تا بیجا نشوند و آنانیکه بیجا شده اند، تشویق شوند و حتی برای شان کرایه و سفریه داده شود تا به زادگاه خود برگردند.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در اخیر گفت: با موسسات و نهادهای ملی و بین المللی به موافقه رسیده ایم تا بیجاشدگان طبیعی و بیجا شدگان جنگی از هم جدا شوند تا کمک های بشری به موقع برسد.

در همین حال «غلام ناصر خاضع» والی غور گفت: طرح ها و پالیسی های کمک رسانی به آسیب دیده گان از قریه کار خوب است، اما عملی شدن آن مهال و غیر ممکن است.

خاضع افزود که هر بیجاش ده ایکه زادگاه خود را ترک گفته، نه خانه دارد و نه مکان مناسب که به آن پناه برد، قرار دادن خانه برای بیجا شده گان از توان ما خارج است.

والی غور تصریح کرد: مشکلات فراوان سر راه کمک رسانی در غور وجود دارد چون راه های صعب العبور، سردی هوا، نا امنی، عمق فاجعه خشکسالی، کمبود مواد اولیه کمک رسانی، سختگیری های اداری موسسات جهت سروی و شناسای مستحق و عدم دسترسی به فامیل های که در عقب یا بین جبهه قرار گرفته اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45779