مرد تیزاب پاش در کابل بازداشت شد

لوی سارنوالی از بازداشت شوهر زهره به اتهام تیزاب پاشی به روی همسرش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ زهره حدود دو هفته پیش در شهر کابل در پیش چشمان کودکان اش هدف حمله شوهرش قرار گرفته و فعلا در شفاخانه استقلال زیر درمان داکتران قرار دارد.

به گفتهء جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی، فاعل این عمل به تاریخ پنجم ماه روان خورشیدی بازداشت شده و در حال حاضر تحت پیگرد قانون قرار دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40006