معاشات معلمین از طریق تلفن پرداخت می‌شود

بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین وزارت مخابرات و وزارت معارف، پس از این معاشات معلمین و کارمندان معارف از طریق تلفن پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ تفاهم نامه ای به منظور پرداخت معاشات معلمین و کارمندان معارف از طریق تلفن همراه بین وزارت مخابرات و وزارت معارف امضا شد.

«شهزاد آریوبی» وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: با امضای این تفاهم‌نامه قرار است در مرحله نخست معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف در ولایت‌های قندهار، پروان و ننگرهار پرداخت گردد و به دنبال این برنامه در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.

در همین حال «میرویس بلخی» سرپرست وزارت معارف می گوید که هدف دیجیتلی شدن پرداخت معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف، جلوگیری از پرداخت پول‌های غیر مجاز، حذف معتمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات، تأمین شفافیت، امنیت روانی معلمان و داشتن ارقام مشخص از معلمین می باشد.

او می‌گوید، برای آن که معلمان و کارمندان وزارت معارف بتوانند معاش‌شان را با تلفن‌همراه دریافت کنند، لازم است که انگشت‌نگاری شوند. او می‌گوید که پروسه انگشت‌نگاری به همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صورت می‌گیرد.

آقای بلخی همچنان گفت که انگشت‌نگاری معلمان و کارمندان وزارت معارف، احتمال وجود معلمین خیالی در این وزارت را از بین می‌برد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45549