معاش معلمین افزایش یابد

یکی از اعضای کمیسیون مستقل نطارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که معلمان در تمام کشورها بالا ترین معاش اما در افغانستان کمترین معاش می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عبدالرئوف هروی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افزود که عدم برگزاری انتخابات، فرامین تقنینی ریاست جمهوری، عدم کیفیت درسی متعلمین و معاش کم معلمین موارد اند که خلاف قانون اساسی و نقض آشکار آن ازسوی حکومت است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17873