موجودیت یک میلیون زن و صد هزار طفل معتاد به مواد مخدر در افغانستان

رییس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه از موجودیت بیش از  ۹۰۰ هزار خانم و در حدود یک صد هزار طفل معتاد به مواد مخدر، در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وی می گوید،: “ما شاهد موجودیت ۹۰۰ هزار الی یک میلیون خانم و در حدود یک صد هزار طفلی که به مواد مخدر مبتلا هستند، در افغانستان هستیم”.

پیش از این، در آمارهای رسمی، تمامی معتادان مواد مخدر در افغانستان، در حدود و یک و نیم میلیون تن گفته می شدند.

در همین حال، شماری از بانوان معتاد می گویند که اعتیاد به آنان از شوهران شان، به ارث رسیده است.

در حال حاضر، در سراسر کشور، برای بانوان و اطفال معتاد به مواد مخدر، بیش از بیست درمانگاه وجود دارند؛ اما این شمار، برای درمان تمامی بانوان و کودکان معتاد، بسنده دانسته نمی شود.

تخمین زده می شود که افغانستان بیش از سه میلیون معتاد دارد و ظرفیت برای درمان معتادان در کشور، کم تر از ده درصد است.

از طرفی با توجه به اعلام شمار دقیق بانوان معتاد به مواد مخدر، این نگرانی به میان می آید که شمار تمامی معتادان در کشور، شاید بیشتر از این ها هم باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24007