واکسین بیش از ۹ میلیون کودک در سراسر کشور

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه‌ از آغاز کمپاین سه روزه تطبیق واکسین محو پولیو در سراسر کشور خبر داد و گفت که امسال حدود ۹٫۹ میلیون کودک واکسین خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وی امروز در آغاز کمپاین سه روزه واکسین محو پولیو در کابل گفت، اکنون یگانه مشکل فراراه ما ناامنی است و امیدواریم این مشکل برطرف شود.

آقای فیروز افزود، ناامنی باعث شده تا ما با واکسین حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار کودک در ولایات قندهار و هلمند با مشکلات مواجه شویم، اما تازمانیکه این کودکان واکسین نشوند، کار خود را توقف نخواهیم داد.

همچنان داکتر پاتا، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این مراسم، از ادامه همکاری در این زمینه اطمینان داد.

او افزود، چند مورد واقعات پولیو امسال در افغانستان ثبت شده و نگرانی‌های را بوجود آورده، اما همکاری ما در بخش محو پولیو دوامدار خواهد بود.

این درحالی است که امثال شش مورد واقعه پولیو در ولایات قندهار، هلمند، قندوز و زابل به ثبت رسیده و آن نگرانی‌های شهروندان را به دنبال داشته است.

ویروس پولیو به غیر از افغانستان، پاکستان و نایجیریا در جهان محو شده است.

این ویروس فلج کننده است و تداوی ندارد، اما با واکسین قابل پیش‌گیری می‌باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6354