توزیع کمک به دکانداران متضرر در جنگ غزنی آغاز شد

مقام ها در غزنی از آغاز توزیع کمک به دکانداران متضرر در جنگ غزنی خبر می دهند.

«عارف نوری» سخنگوی والی غزنی به خبرگزاری صنا گفت که روند توزیع بسته های کمکی مواد غذایی از سوی ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غزنی به همکاری مالی مؤسسه(IRD) آغاز شد.

این بسته کمکی که شامل ۱۳ قلم مواد غذایی و غیر غذایی شامل ۱۰۰ کیلوگرام آرد، ۵۰ کیلو گرام برنج، ۱۵ کیلوگرام دال، ۱۵ لیتر روغن، لوبیا، چای و چند قلم مواد غذایی و غیر غذایی دیگر میباشد در قدم نخست به دکانداران توزیع میشود که دکانهای شان در جریان جنگ یک ماه قبل غزنی حریق شده اند.

برای دکانداران که خانواده های شان هفت یا کمتر از هفت تن بود یک بسته کمکی و برای دکانداران که تعداد اعضای خانواده شان بیشتر از هفت تن بود دو بسته کمکی مساعدت صورت گرفت.

قابل ذکر است که مؤسسه متذکره بعدا با خانواده های که اعضای شان در جریان جنگ غزنی شهید و یا زخمی شده اند نیز بسته های کمکی را مساعدت خواهد کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43143