۱۳ میلیون نفر در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند

سازمان ملل متحد می‌گوید که شمار کسانی که در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند به سیزده میلیون تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، این سازمان می‌گوید که این آمار در سال‌های گذشته در حدود نُه میلیون تن بوده است.

در این برنامه زرمینه محمدی این موضوع را با وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان غذایی جهان بحث کرده است.

در همین حال، اداره تدارکات ملی از منظوری پیمان ساخت خط دوم جاده کابل-میدان شهر خبر می‌دهد. این اداره می‌گوید قرار است این جاده از منطقه پل کمپنی در کابل تا بازار درانی در میدان شهر ساخته شود.

زرمینه محمدی این موضوع را با سلیمان مومند، عضو اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی بحث کرده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=46228