۳۳.۳ درصد زنان و کودکان در جریان مهاجرت با بد رفتاری مواجه شده‌اند

یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان می دهد که با ۳۳.۳ درصد زنان و کودکان در جریان مهاجرت،‌ بدرفتاری صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کمیسیون حقوق بشر در یافته های جدیدش اعلام کرد که با ۳۳.۳ درصد زنان و کودکان در جریان مهاجرت،‌ بدرفتاری صورت گرفته است.

گزارش این کمیسیون می افزاید که از میان ۷۵۹ مصاحبه‌شونده (۴۴۳ زن و ۳۱۶ کودک)، ۲۵۳ نفر آن‌ها که ۳۳.۳ درصد کل مصاحبه‌شوندگان را تشکیل می‌دهند،‌ در جریان مهاجرت، به خصوص در زمان عودت یا اخراج توسط عوامل دولت میزبان، شکنجه شده و مورد لت‌وکوب واقع شده‌اند و با آنان بدرفتاری صورت گرفته است.

۱۴۰ نفر در این مصاحبه گفته که با دشنام، توهین و تحقیر مواجه بوده‌، ۱۹ نفر گفته که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و ۳۶ نفر دیگر نیز گفته که قربانی آزار و اذیت جنسی بوده‌اند.

بر اساس این گزارش،‌ از میان ۷۵۹ نفر مصاحبه‌شونده، ۳۳۲ نفر آن‌ها گفته‌اند که به اجبار از کشور محل اقامت‌شان اخراج یا برگشت داده شده‌اند و ۴۲۴ نفر دیگر تأیید کرده‌اند که داوطلبانه به وطن برگشته و سه نفر دیگر نیز به این پرسش پاسخ نداده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از میان کسانی که اخراج شده‌اند، ۱۴۳ نفر آن‌ها که به زور اخراج شده‌اند، دارای مدرک قانونی اقامت، یعنی پاسپورت همراه با ویزا یا کارت مهاجرت بوده‌اند و ۱۵۹ نفر دیگر در زمان اخراج مدرک قانونی اقامت نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۳۲ زن و طفلی که در جریان پناهندگی و مهاجرت با مشکلات نقض حقوق بشری‌شان روبه‌رو بوده‌اند، ۲۳۵ نفر آنها تأیید کرده‌اند که برای دادخواهی و حل مشکلات خویش به نهادهای عدلی و قضایی کشور ترک‌شده، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و دفاتر سازمان ملل متحد مراجعه کرده‌اند.

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان نشان می‌دهد که از میان ۲۳۵ نفر که دادخواهی انجام داده بودند، ۱۰۴ نفر آن‌ها گفته‌اند که به شکایت‌شان از مراجع مختلف رسیدگی صورت گرفته و ۱۳۱ نفر دیگرشان گفته‌اند که به شکایت آنان توجه لازم صورت نگرفته است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45481