کودکان در جوزجان برای حملات انتحاری آموزش می بینند

مقام‌های محلی و باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان در شمال کشور می‌گویند که ملک‌ طاهر اوف؛ پسر طاهر یولداش رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان، انتحاری تربیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صنا, بازمحمد داور سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان می‌گوید، ملک طاهر اوف و جمعه اکه، یک‌ تن از اعضای ارشد این حزب در حال حاضر به کودکان در ولسوالی‌ درزاب جوزجان آموزش حملات انتحاری می‌دهند.

به گفتۀ سرپرست ولسوالی درزاب، در حال حاضر گروه داعش زمینۀ فعالیت حزب تحریک اسلامی ازبکستان را در مناطق سردره و مغل‌القانی فراهم کرده تا با آموزش کودکان، حملات انتحاری را انجام دهند.

عبیدالله نوری سرپرست فرماندهی پولیس درزاب جوزجان نیز تأیید می‌کند که پسر طاهر یولداش و پاکستانی‌ها در ولسوالی درزاب، مصروف آموزش حملات انتحاری برای کودکان اند.

سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی درزاب جوزجان می‌گوید که پسر طاهر یولداش در روستای سردره ولسوالی درزاب جوزجان، اطفال دوازه‌ساله را با دادن پول و یا با زور وادار به فراگیری آموزش‌ حملات انتحاری می‌کند.

باشندگان ولسوالی درزاب و قوش‌تپۀ جوزجان نیز بانگرانی از حضور پسر طاهر یولداش و به کارگیری کودکان در آموزش حملات انتحاری می‌گویند که اگر دولت عملیات پاکسازی را در این ولسوالی راه‌اندازی نکند، فعالیت گروه حزب تحریک اسلامی گسترش خواهد یافت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2903