فیرهای شادیانه دو زن و سه کودک را مجروح کرد

پنج تن به شمول زنان و کودکان در اثر فيرهاى هوايى شاديانه عيدى در شهر ترينکوت مرکز ارزگان جراحت برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مقامات در اين ولايت تا کنون در اين مورد اظهار نظر نکرده اند اما ضياء الرحمن داکتر موظف در شفاخانه ملکى اين ولايت گفت که شب گذشته پنج تنى که در اثر فيرهاى هوايى به خاطر رسيدن عيد سعيد فطر جراحت برداشته بودند به اين شفاخانه آورده شده اند.

موصوف افزود که دو زن و سه کودک شامل مجروحين مى باشند.

پژواک  نوشت: داکتر ضياء الرحمن وضعيت صحى يک کودک مجروح را وخيم خواند. اين در حاليست که بشمول کابل در اکثر ولايات شب گذشته به خاطر رسيدن عيد سعيد فطر فيرهاى شاديانه صورت گرفته است.

قبل از اين نيز در برخى ولايات در نتيجۀ فيرهاى هوايى که به خاطر مناسبت ها خوشى صورت گرفته، شمارى کشته و زخمى شده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3353