وزارت صحت عامه ۲۰۰ مرکز صحی جدید ایجاد می‌کند

وزارت صحت عامه ۲۰۰ مرکز صحی جدید را در ۱۸ ولایت کشور ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه گفته است در ۱۸ ولایت کشور ۲۰۰ مرکز صحی ایجاد شده و سطح خدمات ۱۷۰ مرکز صحی دیگر ارتقا می‌یابد.

مرکزهای صحی که در ۱۸ ولایت کشور ایجاد می‌گردد بیشتر به مناطق روستایی خدمات ارائه خواهند کرد.

باوجودی که در پانزده سال گذشته در بخش خدمات صحی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است اما ۴۰ درصد از مردم در کشور به این خدمات دسترسی ندارند.

کمبود کادرهای صحی،مراکز تداوی و امکانات پیشرفته صحی از نارسایی‌هایی است که باعث می‌شود بیماران برای تداوی به خارج از کشور بروند.

هرسال میلیون‌ها افغانی از کشور برای تداوی بیماران به خارج انتقال می‌یابد. وزارت صحت عامه از وزارت‌هایی است که بیشترین بودجه دولت را به مصرف می‌رساند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3654