تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر دوباره آغاز شد

اعضای جنبش رستاخیز تغییر پس از چندین روز تعطیلی، باز هم تظاهراتی را که از بوغ یا هارن موتر به گونۀ جمعی استفاده می‌کنند، دوباره راه‌اندزی کرده‌‎اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اعضای جنبش رستاخیز می‌گویند که تظاهرات ام‌روز از چندین استقامت شروع شده‌ و تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

به اساس اعلامیۀ اعضای جنبش رستاخیز تغییر، مسیر تظاهرات ام‌روز از شمال کابل در چهارراهی خراسان، میدان هوایی، چهارراهی احمد شاه مسعود، چهارراهی فوارۀ آب و از مسیر غرب کابل چهارراهی دهبوری، کارته پروان و چهارراهی شهید آغاز خواهد شد.

در اعلامیه آمده‌است که تظاهرات از شرق کابل نیز آغاز خواهد شد که مسیر آن ساحۀ پل محمود خان، چهارراهی مسعود و چهارراهی فوارۀ آب می‌باشد.

اعضای این جنبش می‌گویند که تمام این مسیر ها را اعضای جنبش رستاخیز تغییر با موترها گشت‌زنی خواهند کرد.

گفتنی‌ست که اعضای جنبش رستاخیز تغییر به ساعت ۱۲ ام‌روز در فواره آب که مرکز نهایی آن‌ها گفته‌شده‌است، گرد هم می‌یایند و اعلامیۀ نهایی را منتشر خواهند کرد.

این درحالی‌ست که گارنیزیون گفته‌است، باید اعتراض کننده‌گان از نزدیک‌شدن به ساحات ممنوعه و دیپلمات‌نشین جلوگیری نمایند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3708