مرکز تداوی ۵۰۰ بستر معتادین در ولایت نیمروز افتتاح شد

 

مرکز تداوی ۵۰۰ بستر معتادین به منظور تداوی معتادان با اشتراک جمعی از بزرگان در ولایت نیمروز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛  دراین مراسم انجینیر محمد سمیع والی ولایت نیمروز،الحاج محمد قاسم خدری معاون مقام ولایت، رئیس امنیت ملی،قوماندان امنیه،معاون و اعضای شورای ولایتی،تعدادی از روسای دوائر دولتی، علمای کرام،متنفذین اقوام، اعضای جامعه مدنی و جمعی از جوانان اشتراک ورزیده بودند.

انجینیر محمد سمیع والی ولایت نیمروز سخنرانی کرده از تجار خیر جهت کمک در عرصه های مختلف تشکری نموده افزودند:موادمخدر یک پدیده بسیار شوم و و خانمان سوزیست که نیاز به مبارزه بیشتر و جدی تر دارد و مردم افغانستان بخصوص حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه این پدیده مصمم است و گام های عملی بیشتری را خواهند برداشت.

والی ولایت نیمروز در بخشی از سخنان شان کشت،قاچاق،استفاده و فروش مواد مخدر را حرام دانسته و از علمای کرام خواستند تا در خطبه های با شکوه نماز جمعه در مورد اضرار این پدیده شوم به مردم آگاهی دهند.

انجینیر محمد سمیع ضمن افتتاح و بازدید از بسترهای تداوی معتادین از تمامی جوانان مبتلا به این پدیده شوم خواستند تا در ترک اعتیاد اراده قوی داشته و دوباره بطرف این پدیده روی نیاورند.

والی ولایت نیمروز افزود:کسانیکه به این پدیده مبتلا هستند از دین،خدا و عبادت پروردگارشان بی خبر اند و حتی با خانواده های شان وداع کرده اند اما پس از مراجعه به مراکز تداوی معتادین دوباره صحت یاب گردیده و به آغوش گرم جامعه و خانواده خویش باز میگردند.

محمد عمر کوشان به نمایندگی از شرکت صادق نظری صحبت نموده افزود:شرکت صادق نظری در سال ۱۳۹۳ تفاهم نامه ای را جهت اعمار کلینیک تداوی معتادین همراه با وزارت محترم صحت عامه و ریاست صحت عامه ولایت نیمروز به امضا رساند که از سال ۱۳۹۳ تاکنون موفق به تداوی ۳۳۹۱ تن از معتادین گردیده و این شرکت جهت خدمات بیشتر به مردم کشور و بخصوص مردم شریف ولایت نیمروز کلینیک مذکور را بصورت پیشرفته و مجهز ارتقاء داده که دارای ۳ طبق و ۵۰۰ بستر همراه با پرسونل مسلکی و مجهز،مسجد شریف،پرسونل خدماتی و نظارتی،میادین ورزشی فوتبال و والیبال و بخش آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر میباشد.

در ادامه این مراسم محمد صدیق چخانسوری معاون شورای ولایتی ولایت نیمروز سخنرانی نموده ضمن تشکری از شرکت صادق نظری از علمای کرام خواست تا درمورد اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی دهند و همچنان از حکومت مرکزی و محلی خواستار مبارزه جدی تر علیه این پدیده شوم گردید.

مولوی عزیز احمد خطیبی طی سخنانی از تجار خیر جهت همکاری در بخش های مختلف تشکری نموده و موادمخدر را حرام دانسته و عملکرد شرکت صادق نظری را در بخش احداث و تداوی معتادین تحسین کردند.

شایان ذکر است که این مرکز با هزینه ۲۵ میلیون افغانی در دو منزل از سوی شرکت صادق نظری اعمار گردیده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3751