دولت کوریای جنوبی برای اتحاد با ارتش امریکا زنان را به ارائه خدمات جنسی تشویق نموده است

گزارش ها می رساند که کوریای جنوبی ضمن اداره شهرک های واقع در نزدیکی پایگاه های نظامی امریکا در این کشور ، با ارائه خدمات جنسی به نظامیان امریکایی، این سیاست را برای تقویت اتحاد نظامی و تضمین جریان درآمد خارجی در پیش گرفته بوده است.

گزارش ها می رساند که کوریای جنوبی ضمن اداره شهرک های واقع در نزدیکی پایگاه های نظامی امریکا در این کشور ، با ارائه خدمات جنسی به نظامیان امریکایی، این سیاست را برای تقویت اتحاد نظامی و تضمین جریان درآمد خارجی در پیش گرفته بوده است.

به گزارش خبرگزاری صنا ، اسپوتنیک در گزارشی اعلام کرد: دادگاهی در کوریای جنوبی برای نخستین بار نقش دولت این کشور در حمایت از ارایۀ خدمات جنسی به نظامیان امریکایی را تأیید کرده است.

این دادگاه تأیید کرده است که دولت کوریای جنوبی ضمن اداره شهرک‌های واقع در نزدیکی پایگاه‌های نظامی امریکا، با ترویچ فحشا و حمایت از این اقدام، در پی حفظ اتحاد نظامی و تضمین درآمد خارجی بوده است.

محکمه عالی سئول ؛ پایتخت کوریای جنوبی در حکم خود آورده است: «دولت حق تعیین سرنوشت جنسی را بررسی کرده است و ضمنا خود شاکیان به عنوان ابزاری برای دستیابی اهداف دولتی به کار رفته اند که نقض تعهدات و احترام به حقوق فردی است.»

این دادگاه هفته گذشته در خصوص پرداخت غرامت به ۱۱۷ زن که بر اثر این تصمیم آسیب دیده اند، حکم صادر کرد.

این زنان علیه دولت کوریای جنوبی شکایت کرده بودند که در نتیجه ۷۴ فرد شاکی غرامت ۷ میلیون وان (۶۴۵۰ دالر امریکایی) و دیگران ۳ میلیون یعنی ۲۷۶۰ دالر دریافت می کنند.

بر اساس اسناد رسمی وزارت صحت کوریا، دولت فعالانه از افراد ساکن در نزدیکی پایگاه‌های نظامی امریکایی خواسته بود که به نظامیان «خدمات مودبانه» ارایه دهند یعنی به صورت عملی آن‌ها را ترغیب کرده تا به فحشا بپردازند. دلیلش این بوده است تا نظامیان خارجی استراحت کرده و به راحتی از خدمات زنان بهره بگیرند.

شهرک‌های اطراف پایگاه‌ها با قصد و هدف جا به‌جایی زنان برای این خدمات تشکیل شده بود تا روحیه نظامی سربازان خارجی برای حمایت از اتحاد نظامی تقویت شود.

این اولین باری‌ست که دولت کوریای جنوبی مسوولیت فحشا در مناطق مسکونی نزدیک پایگاه‌های امریکایی را می‌پذیرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21238