امریکا سلاح های روسی می سازد

نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده امریکا می خواهند از این پس سلاح های روسی را در کشور خود تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری صنا به نقل از نشریه نشنال اینترست، فرمانده عملیات ویژه امریکا پیشنهاد کرده به شرکتهای قادر به “افشا و بهبود فناوری ماشیندار سنگین کلاشنیکوف و تیربار مدرنیزه شده گرانت پرداخت شود.

شرکت های امریکایی خواستار تولید سلاح روسی برای دریافت گرانت باید بتوانند طرح های لازم و قطعات و مواد لازم برای تولید این سلاح ها را بطور مستقل به دست آورند.

همچنین خاطرنشان می شود شرط اساسی برای تامین بودجه تولید سلاح های روسی توسط شرکت های امریکایی اینست که کارهای تولید مربوطه در خاک امریکا و با استفاده از قطعات و مواد خام تهیه شده در داخل این کشور و توسط شهروندان امریکایی انجام شود.

نشریه نشنال اینترست بعید نمی داند که ساخت دو سلاح روسی فوق الذکر فقط آغاز باشد و در آینده ساخت کپی دیگر سلاح های خارجی برای فرماندهی عملیات ویژه امریکا لازم شود.

نشریه امریکایی بعید نمی داند که امریکا بخواهد گروه های گوناگون در مناطق بی ثبات همچون سوریه و عراق را به کپی سلاح های روسی مسلح کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 6 =

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45650