انتشار یک تصویر از بن سلمان خبرساز شد

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، در جریان سفر ولیعهد ابوظبی، به این کشور و دیدار با او در شهر جده با تعدادی از زنان حاضر در آن محفل دست داد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این حرکت او از یک طرف واکنش های زیادی را در پی داشت و از طرف دیگر، نشان داد که او در صحت کامل بسر می برد.

کاربران نسبت به این حرکت واکنش های متفاوتی نشان دادند.

عده ای از کاربران معتقدند که او با این کار در حال تابوشکنی است و می خواهد اسلام را از این کشور کنار بزند.

عده ای دیگر از کاربران معتقدند که او فقط می خواهد خود را روشنفکر نشان دهد تا بتواند کشورش را آباد کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33558