بازداشت کبوتر جاسوس در مرز هند و پاکستان

کبوتر جاسوس پاکستانی که در داخل مرز هند به دام افتاده، قرار است برای کشف این‌که وسیله ای یا پیامی مخفی نداشته باشد، با اشعه ایکس مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این کبوتر پس از نشستن در یک پوسته مرزی در نزدیکی “آمریتسار” در مرز بین هند و پاکستان به نیروهای امنیتی هند تحویل داده شد.

بازرس پولیس هند گفته است که افسران برای مطمئن شدن از این‌که پرنده وسیله یا پیامی مخفی نداشته باشد، درخواست استفاده از اشعه ایکس را داده‌اند.

در سال ۲۰۱۵، درحالی یک کبوتر به دام افتاد که یک پیام مخفی با خود حمل می‌کرد.

خبرگزاری‌های محلی گزارش دادند که پیام، به زبان اردو نوشته شده بود و یک شماره تلفن مربوط به پاکستان نیز در آن بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − = 8

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33843