تصادف ۲ طیاره سپورتی و سبک در آلمان

تصادف ۲ طیاره سپورتی و سیک در شوبیش هال آلمان ۲ قربانی گرفت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این طیاره ها هنگام نشست باهم تصادف کرده که در نتیجه ۲ تن کشته شده اند.

تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد جریان دارد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

58 − = 54

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27639