تصاویر دیدار جنجالی ترامپ با ملکه بریتانیا

دیدار روز گذشته (جمعه) رئیس جمهوری امریکا با ملکه بریتانیا و رفتار دونالد ترامپ در مقابل الیزابت‌دوم و عدم رعایت تشریفات سلطنتی موجب واکنش‌های شدیدی از سوی کاربران بریتانیایی در شبکه‌های اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری صنا، طبق نوشته دیلی‌میل، ماجرا از ابتدای برنامه دیدار ترامپ و ملکه شروع شد، جایی که ترامپ حدود ۱۵ دقیقه تأخیر داشت و در آغاز کار قواعد تشریفات سلطنتی را نقض کرد.

به نوشته این نشریه باز جای شُکرَش باقی‌مانده است که ترامپ هنگام دست‌دادن با ملکه، دست الیزابت دوم را به شدت فشار نداد تا اثر فشار انگشتانش روی دست ملکه باقی بماند.

در واقع طبق معیارهای خاندان سلطنتی انگلیس، مردان بهتر است در مقابل ملکه به نشانه احترام تعظیم کنند، تا اینکه با وی دست بدهند.

اما این همه ماجرا نیست، ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهوری امریکا نیز با ملکه دست داد، در حالی که باید به شیوه خاصی در مقابل ملکه ادای احترام و ابراز خاکساری می‌کرد.

با این همه بزرگترین بی‌توجهی ترامپ به تشریفات سلطنتی، هنگام سان‌دیدن از گارد احترام سلطنتی رخ داد.

تصاویر و ویدئوها نشان می‌دهند که ترامپ پشت خود را به ملکه کرده و جلوتر از الیزابت‌دوم حرکت می‌کرد.

ترامپ حتی به تشریفات مرتبط با توقف یا چرخش در برابر گارد احترام توجهی نداشت، تا جایی که ملکه با دست و اشاره از رئیس جمهوری امریکا می‌خواست که چنین و چنان کند و در برابر گارد احترام بایستد و بچرخد.

با این حال، ترامپ به اشاره‌های ملکه بریتانیا بی‌توجه بود و نهایتا به جای اینکه در کنار ملکه بایستد در مقابل وی ایستاد. وضعیت تا جایی پیش رفت که آخر کار، الیزابت‌دوم از تلاش برای هدایت ترامپ دست برداشت.

تصاویر دیدار جنجالی ترامپ با ملکه بریتانیا ملکه الیزابت ملکه ترامپ بریتانیا انگلیس امریکا   تصاویر دیدار جنجالی ترامپ با ملکه بریتانیا ملکه الیزابت ملکه ترامپ بریتانیا انگلیس امریکا   تصاویر دیدار جنجالی ترامپ با ملکه بریتانیا ملکه الیزابت ملکه ترامپ بریتانیا انگلیس امریکا   تصاویر دیدار جنجالی ترامپ با ملکه بریتانیا ملکه الیزابت ملکه ترامپ بریتانیا انگلیس امریکا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37274