حمله به مسجد در فرانسه

یک مرد موتر سوار به دروازه مسجدی در فرانسه حمله کرده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مرد موترسوار در شهر لیل فرانسه، موترش را به دروازه مسجد کوبید و سپس فرار کرد.

با توجه به گزارشات نام این مسجد الوفاق است و در نتیجه این حادثه فردی آسیب ندیده است.

پولیس هویت این فرد سوار بر موتر بنز را شناسایی کرده است. این فرد مجرم شهروند کشور مغرب است و پیشینه کیفری دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40185