خرید اطفال خانواده های بی بضاعت ترک توسط نظامیان امریکایی

در محافل اجتماعی ترکیه خبر نشر شده در روزنامه صباح که در آن از خریداری کودکان از خانواده های غریب ترکی در ولایت آدانا توسط سربازان امریکایی از پایگاه اینجرلیک نوشته شده است ، جنجال برانگیز شد.

به گزارش خبرگزاری صنا، بحث در مورد موضوع خرید کودکان ترکیه توسط نظامیان امریکایی پس از آن آغاز شد که زن ترکی به نام “صبیحه بربراغلو” پس از مدت زیاد در یکی از برنامه های تلویزیونی با خواهران خود که پدرش آنها را با دریافت پول به نظامیان امریکایی داده بود، دیدار کرد.

این زن گفت:” در آن زمان من ۱۳ ساله و جمعه علی برادرم دو ساله بود. امریکایی ها ابتدا خدیجه و سپس سچیل خواهرانم را خریدند و با خود بردند”.

پس از این برنامه تلویزیونی، محافل اجتماعی ترکیه به خشم آمدند.

سپس یک روزنامه نگار ترک در روزنامه دولتی صباح مقاله ای را منتشر کرد که در آن شهادت های تعدادی از ساکنان ولایت آدانا درباره این موضوع نقل شد.

آنها درباره موارد بیشمار خرید اطفال خانواده های بی بضاعت ترک توسط نظامیان امریکایی حکایت کردند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18244