شاخه داعش در افغانستان در پی حمله به اروپا و امریکا است

فرماندۀ قوماندانی مرکزی اردوی امریکا می گوید که شاخه داعش در افغانستان در پی حمله به اروپا و امریکا است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «جوزف ووتل»فرماندۀ قوماندانی مرکزی اردوی امریکا می گوید که شاخه داعش در افغانستان در پی انجام حمله به منافع غرب در اروپا و امریکا است.

ووتل که بر عملیات نیروهای امریکا در افغانستان نیز نظارت دارد، به پنتاگون هشدار داد که ارتش امریکا نگران حمله‌های شاخه داعش افغانستان به غرب است.

وی افزود: فکر می‌کنم همواره باید نگران داعش باشیم، خواه داعش افغانستان، پاکستان یا دیگر شاخه‌های آن باشد، همانطور که می‌دانید آن‌ها نیات پنهانی در اجرای عملیات بسیار زیادی در سطح جهانی یا داخلی و از نواحی محل استقرار خود دارند و بنابر این، ما درباره آن‌ها نگرانی‌هایی داریم .

به گفته وی، شاخه داعش در جنوب آسیا در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد و به «داعش خراسان» مشهور است.

وی در ادامه به خبرنگاران در زمینه نقشه‌های داعش در افغانستان برای حمله به منافع غرب گفت: «فکر می‌کنم احتمالا موردی وجود داشته اما نمی‌توانم مورد خاصی را برای شما بازگو کنم.»

جوزف ووتل افزود: «ما جنگجویان بیشماری از داعش را در سال جاری کشته‌ایم. حمله نظامی علیه داعش مستمر است و تداوم دارد.»

گفته می‌شود که شاخه داعش در افغانستان و پاکستان هم اینک ۳ هزار نیرو دارد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40179