شهباز شریف برادر نواز شریف به عنوان نخست وزیر موقت پاکستان پیشنهاد شد

نواز شریف، در پی رد صلاحیت وی در پست نخست وزیری پاکستان، برادر خود را برای این سمت مهم سیاسی در این کشور پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ نواز شریف، طی یک جلسه فوق العاده با اعضای حزب خود (حزب مسلم لیگ شاخه نواز) برادر خود “شهباز شریف” را برای احراز پست نخست وزیری پاکستان پیشنهاد نموده است.

داوون نیوز نقل می کند؛ معرفی شهباز، برادر نواز شریف فعلا در مرحله پیشنهاد باقی مانده و در صورت اجرایی شدن آن، او به صورت موقت و به مدت یک و نیم ماه نخست وزیری پاکستان را به عهده خواهد گرفت.

روز جمعه دادگاه عالی پاکستان در پی نهایی شدن پرونده فساد مالی نواز شریف، او را مجرم شناخته و از نخست وزیری پاکستان خلع نمود. آقای شریف این اتهام را سیاسی خواند؛ اما مجبور بود به خواسته دادگاه عالی این کشور تن داده و از قدرت کناره گیری نماید.

پرونده نواز شریف و فرزندانش پس از انتشار “اسناد پاناما” که دو سال پیش منتشر گردید؛ از سوی کمیته قضایی ملی پاکستان مورد تعقیب قرار گرفت و دیروز وی رسما گناهکار شناخته شده و فاقد صلاحیت انجام فعالیت های دولتی معرفی گردید.

او نیز استعفا داد و متعاقبا، تمام کابینه اش نیز محل گردید. رسانه های پاکستانی گفته اند که “ایاز صادق” رییس پارلمان و ” مرتضا جاوید عباسی” معاون این مجلس، جزو گزینه های احراز پست نخست وزیری این کشور می باشند.

حزب مسلم لیگ جزو احزاب برتر مجلس نمایندگان پاکستان است و قرار است یکی از اعضای همین حزب، به عنوان نخست وزیر موقت این کشور معرفی گردد.

باید یادآور شد که دادگاه عالی پاکستان، دستور داده است که کمیته ای تخصصی، برای حساب رسی اموال و دارایی های نواز شریف و خانواده اش تشکیل شود.

“اعجاز افضل خان” قاضی دادگاه عالی پاکستان گفته است که این کمیته به زودی به کار خود آغاز خواهد کرد و دارایی های نواز شریف مورد حساب رسی قرار خواهد گرفت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5298