قرقیزستان، تارکان تکنالوژی را به زندان هدایت می کند

دادگاه شهر «اوش» ۹ نفر را به اتهام سازماندهی و مشارکت در فعالیت سازمان غیر قانونی «یقین انکار» به ۳ تا ۴ سال زندان محکوم کرد.

یقین انکار جنبشی دینی می‌باشد که از «تبلیغ جماعت» جدا شد و نام آن به معنی «انکار همه چیز به جز از خدا» است.

بنابر اطلاعات پلیس ولایت اوش در ژوئن سال گذشته ۱۶ نفر به اتهام عضویت در سازمان یقین انکار دستگیر شدند.

پیروان این جنبش بر اساس عقیده خودریش‌های بلند دارند، لباس سنتی عربی می‌پوشند، فقط پیاده حرکت می‌کنند و از استفاده از تمام دستاوردهایی تکنالوژی معاصر خودداری می‌کنند.

تعداد دقیق پیروان این جنبش در قرقیزستان مشخص نیست.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=24137