پس از آتش سوزی صندوق های رای در عراق، صدر و العامری ائتلاف کردند

مقتدی صدر، روحانی و هادی العامری، سیاستمدار عراقی که فهرست وابسته به آنها در انتخابات پارلمانی اخیر عراق به ترتیب جایگاه اول و دوم را به دست آورد با یکدیگر ائتلاف  کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ فهرست سائرون وابسته به مقتدی صدر با ۵۴ کرسی در رتبه نخست و فهرست فتح المبین وابسته به هادی العامری با ۴۷ کرسی در رتبه دوم انتخابات پارلمانی عراق قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که  در محل نگهداری صندوق‌های رای در بغداد آتش سوزی رخ داد و تعدادی از صندوق های رای در آتش سوخت.

مقتدی صدر و هادی العامری خبر ائتلاف با یکدیگر را در نشست خبری مشترک در شهر نجف اعلام کردند.

حیدر عبادی، نخست وزیر عراق روز سه شنبه از مخالفت خود با برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی در این کشور خبر داده بود.

ائتلاف النصر به رهبری حیدر عبادی با کسب ۴۲ کرسی سومین نیروی سیاسی در پارلمان آینده عراق خواهد بود.

خبر ائتلاف مقتدی صدر با هادی العامری تنها چند روز پس از آتش سوزی در انبار صندوق های رای عراق اعلام می شود.

پارلمان عراق خواستار بازشماری کامل آرای انتخابات اخیر شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33769