چین تبلیغات ضد حلال در منطقه مسلمان نشین این کشور را آغاز کرد

یک رسانه جاپانی مدعی شد که مقام های حزب کمونیست چین برنامه تبلیغاتی ضد حلال را در منطقه مسلمان نشین خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین شروع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ جاپان تودی روز پنجشنبه نوشت: سین کیانگ یک منطقه عمدتا مسلمان نشین است و هدف از این اقدام، جلوگیری از نفوذ ایدئولوژی هایی است که باعث افراط گرایی در این ناحیه چین می شود.

این گزارش ادامه می دهد به اطلاعاتی از نرم افزار ویچت مسئولان چینی منطقه دست یافته است که نشان می دهد رهبران حزبی در این ناحیه در نشستی در روز دوشنبه این هفته سوگندی برای اجرای تبلیغات ضد حلال یاد کرده اند.

گزارش تصریح می کند گروه های حقوق بشری و دولت های خارجی بارها از این اقدامات تبلیغاتی و تحرکات دولت چین ضد مسلمانان این منطقه انتقاد کرده و افزوده اند دولت چین اردوگاه هایی برای نگهداری یک میلیون نفر برای گذراندن دوره های بازآموزی سیاسی در سین کیانگ راه اندازی کرده است.

با این احوال پکن تاکید می کند که هرگز برنامه سازماندهی شده علیه مسلمانان سین کیانگ نداشته است و فقط با افراط گرایان و انشعاب طلبانی مبارزه می کند که خواستار جدا کردن سین کیانگ از خاک چین هستند.

روزنامه گلوبال تایمز چین هم در گزارشی آورده است که تقاضاهایی برای مواد حلال وجود دارد که کلا جزو موضوع حلال نیستند و هدف اصلی از این اقدامات وارد کردن یک ایدیولوژی افراطی در زندگی مردم منطقه است.

در نرم افزار ویچت مسئولان حزبی این منطقه که رسانه جاپانی به آن استناد کرده آمده است که مسئولان حزب حاکم کمونیست باید نه به مذهب بلکه به ایدیولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم اعتقاد داشته باشند و در محافل عمومی به زبان چینی نه زبان محلی گفت و گو کنند.

این گزارش می افزاید که در ماه اوت امسال نیز بخشنامه ای در اختیار مسئولان قرار گرفته است که مضامین مشابه دارد و از آنها خواسته شده است مقررات مذکور را مراعات کنند تا مورد مجازات قرار نگیرند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45733