کاهش ۶۰ درصدی ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا

در پی بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ حدود ۱،۸ میلیون پناهجو به اتحادیه اروپا وارد شدند اما در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۰ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس گفته است که طی سال گذشته میلادی حدود ۲۰۵ هزار پناهجو از طریق راه های معمول مهاجرت به اروپا آمدند.

این در حالی است که سال پیش تر از آن، حدود ۵۱۱ هزار نفر و در اوج بحران پناهجویی در سال ۲۰۱۵ حتا ۱،۸ میلیون نفر به اروپا وارد شدند.

پیش از سال ۲۰۱۴، شمار پناهجویان سالانه بین ۷۵ هزار تا ۱۵۰ هزار نفر بود.

فابریس لجری، رئیس فرانتکس در بروکسل گفته است که با این حال، میزان ورود پناهجویان هنوز هم به طور قابل توجهی نسبت به زمان پیش از بحران مهاجرت بالا است و فشار بر مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا هنوز هم زیاد می باشد.

لجری همچنان یادآور شده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید پناهجویان رد شده را در آینده سریعتر به کشورهایشان پس بفرستند.

این در حالی است که میزان اخراج به برخی کشورها کاهش یافته است.

لجری گفت: «ما درباره انسان ها حرف می زنیم؛ درباره خانواده ها؛ از این رو این یک مسئله دشوار است».

با این همه، او فکر می کند که میزان بودجه و شمار کارمندان مربوط به مهاجرت در کشورهای عضو کاهش یافته است.

این مقام اتحادیه اروپا گفته است که اداره های مهاجرت و نهادهای مرتبط با اخراج پناهجویان باید تنگاتنگ با یکدیگر کار کنند.

علاوه بر این، رئیس فرانتکس خواهان توافق بیشتر بین اتحادیه اروپا و کشورهای مبدا مهاجرت شده است.

چنین توافقنامه ای سال گذشته بین حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شد که به موجب آن افغانستان موظف شده است تا با مهاجرت غیرقانونی مبارزه کند.

فرانتکس در سال گذشته میلادی، ۳۴۱ پرواز را برای اخراج ۱۴ هزار پناهجو سازماندهی کرد. این شمار پروازها ۵۰ درصد بیشتر از شمار پروازهای اخراجی در سال ۲۰۱۶ بود.

لجری گفت که در کل طی سال ۲۰۱۷ حدود ۱۵۰ هزار نفر از اروپا اخراج شده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22256