بریتانیا صد نیروی اضافی به افغانستان می فرستد

بريتانيا، اعزام صد نظامى اضافی به ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مایکل فالون(Michael Fallon) وزير دفاع بريتانيا، اين اظهارات را امروز(٨سرطان) طى يک نشست خبرى، قبل از برگزارى نشست وزراى دفاع ناتو در بروکسل پايتخت بلجيم، به خبرنگاران ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وی افزود که کشورش در بخش همکارى هاى ملکى و نظامى با افغانستان، متعهد است و به آن ادامه خواهد داد.

به گفتۀ موصوف، صد سرباز اضافى آن کشور که به افغانستان فرستاده مى شوند، در چارچوب ماموريت غيرجنگى ناتو، در آموزش نيروهاى افغان سهم مى گيرند.

وزیر دفاع بریتانیا، از شایستگی نیروهای افغانستان ستايش کرد و گفت از زمانیکه نیروهای افغانستان مسوولیت های امور امنیتی را بر عهده گرفته اند، دستاوردهای قابل توجه دارند.

قابل ذکر است که بريتانيا در حال حاضر، در افغانستان ٥٠٠ سرباز دارد که در ماموریت آموزشی ناتو فعالیت می کنند. قرار است که تعداد سربازان اضافى ناتو که به افغانستان فرستاده مى شوند، امروز در پايان نشست وزراى دفاع ناتو اعلام گردد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3531