امریکا به دنبال چیست؟

یک مقام بلندپایۀ نیروهای هوایی امریکا اظهار داشت که امریکا نیرو و تجهیزات خود را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ لنس بنچ، یک مقام بلندپایۀ نیروهای هوایی امریکا اظهار داشت که احتمال دارد امریکا نیرو و تجهیزات خود را از عراق و سوریه به افغانستان انتقال بدهد.

به گفته وی در این باره با حکومت افغانستان گفتگو جریان دارد.

لنس بنچ افزود که گفتگوها دربارۀ این که کدام نیروها از عراق و سوریه شاید انتقال یابند، ادامه دارند و این مسئله مشروط بر این است که در عراق و سوریه چه رخ می دهد و در این جا چه اتفاق می افتد و نیز تاکنون در بارۀ انتقال طیاره ها (ای ۱۰) تاکنون تصمیم نگرفته ایم.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=15574