هاوایی در آتش می سوزد

گزارش ها از هاوایی امریکا نقل می کند که فوران آتشفشان در این منطقه همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ همزمان با فوران آتشفشان در هاوایی امریکا٬ هزاران شهروند این منطقه مجبور به ترک خانه های خود شدند که در نتیجه خانه های آنان طعمه آتش و دود گردید.

در میان هشدارها، خطرات محیط زیستی و اقتصادی، آتش همچنان از بالای یک آتشفشان در هاوایی جریان دارد.

فوران آتشفشان در هاوایی از سه هفته به اینسو جریان دارد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 54 = 58

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=31800