سازمان ملل: وضعیت بشری در مالستان و جاغوری نگران کننده‌ است

سازمان ملل متحد با نشر گزارشی می‌گوید که اوضاع بشری در ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی به‌شدت نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری صنا، آمارهای بخش هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، نشان می‌دهند که در حدود چهار هزار خانواده از این دو ولسوالی از خانه‌های شان بیجاه شده‌اند و به سوی کابل و بامیان حرکت کرده‌اند.

این سازمان، در گزارشی که نشر کرده، می‌گوید در جریان جنگ‌های اخیر در مالستان و جاغوری، تلفاتی به غیرنظامیان نیز رسیده‌اند و تنها به روز یک شنبه گزارش‌هایی در بارۀ جان باختن پانزده غیرنظامی در ولسوالی مالستان پخش شدند.

مسؤولان محلی بامیان، می‌گویند که امکانات اولیه برای کمک و همکاری به این بیجا شده‌گان در بامیان بسیار محدود است. آنان از مؤسسات و نهادهای کمک کنندۀ ملی و بین‌الملی خواستار همکاری هرچه عاجل در این قسمت هستند.

شماری از این بیجا شده‌گان، می‌گویند که با وضعیت دشواری در ولایت بامیان بسر می‌برند: «ما از دولت می‌خواهیم که امنیت را دوباره تأمین کند و ما به خانه‌های خود برگردیم. زنده‌گی این‌جان بسیار سخت است و هیچ چیز نداریم.»

جنگ‌ها در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان غزنی از چند روز به این سو شدت یافته است و نیروهای تازه نفس و نیز سازو برگ‌های نظامی را که وزارت‌های دفاع و داخله به این ولسوالی‌ها فرستاده بودند، اکنون رسیده‌اند.

در گزارش سازمان ملل متحد، آمده است که در کنار غزنی شمار زیادی از خانواده‌ها در ولایت‌های فراه و ارزگان نیز خانه‌های شان را ترک کرده‌اند و به ولایت‌‎های دیگر رفته‌اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48611